Anar al contingut

Acord Universitat de València - Microsoft

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Home Use

En virtut de l'acord que actualment manté la Universitat de València amb l'empresa Microsoft, aquesta ofereix de manera gratuïta al personal i als estudiants de la Universitat la possibilitat d'instal·lar en els seus dispositius personals els programes inclosos en Microsoft® Office 365:

Per instal·lar els programes cal estar donat d'alta al portal de Microsoft Office 365 amb la seva adreça de correu oficial a la Universitat de València i definir una contrasenya independent la primera vegada que s'accedeix al portal de Microsoft.


Condicions legals

 1. Informació general

  La Universitat de València posa a disposició a través de la seva pàgina web software.uv.es la possibilitat de descarregar el programa llicenciat Microsoft Office 365. Si vostè sol·licita la llicència tingui en compte que l'entitat responsable de la mateixa és Microsoft Ireland Operations Limited, sent les seves dades de contacte dels següents:

  • Denominació: Microsoft Ireland Operations Limited
  • Domicili: The Atrium Building, Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.
 2. Destinataris

  Poden sol·licitar una llicència de Microsoft Office 365 qualsevol persona que tingui vinculació activa amb la Universitat de València. La persona que sol·liciti la llicència accepta les presents instruccions així com les següents polítiques de privacitat i termes i condicions d'ús:

 3. Durada de la llicència

  La llicència del producte MS Office 365 té caràcter indefinit sent l'únic requisit imprescindible l'existència de vinculació activa amb la Universitat de València.

 4. Sol·licitud de la llicència

  El procés d'obtenció de la llicència és el següent:

  • L'usuari haurà d'accedir a la plataforma de programari de la Universitat de València software.uv.es. on estarà disponible, a la part superior, una icona d'accés a la llicència del producte MS Office 365; l'enllaç donarà accés a una pàgina d'informació relativa a les condicions que accepta l'usuari ia la manera d'accés a la llicència i a la descàrrega del producte.
  • Llegida la informació i acceptades les condicions de la llicència, l'usuari s'haurà d'identificar amb el seu usuari i contrasenya de la Universitat de València. Recordeu que si vostè ja està validat a la pàgina software.uv.es pot ser que no se li demani identificar-se novament.
  • Identificat l'usuari, aquest haurà de configurar la contrasenya d'accés al portal de Microsoft per a la descàrrega de l'aplicació.
  • Configurada la contrasenya es redirecciona a l'usuari al portal de Microsoft.
  • Si vostè requereix el canvi de la seva contrasenya pot realitzar seguint el mètode que Microsoft tingui disposat en cada moment a la seva pàgina ja que la Universitat no té accés a aquest procediment més enllà de l'alta inicial de l'usuari.
 5. Activació de l'espai d'emmagatzematge personal OneDrive

  L'accés al servei inclou l'activació d'un espai personal per a l'emmagatzematge d'arxius en el núvol (Microsoft Onedrive). La responsabilitat directa sobre aquest espai d'emmagatzematge correspon a l'empresa Microsoft Ireland Operations Limited. L'usuari accepta fer ús d'aquest espai a nivell estrictament personal i reconeix que la Universitat de València no és responsable dels arxius gestionats per ell a través d'aquest servei.

  En qualsevol cas, la Universitat recorda que, d'acord amb el Reglament de seguretat de la informació a la Utilització de mitjans electrònics de la Universitat de València (CG 22-XII-2014), «queda prohibit allotjar informació confidencial o restringida pròpia de la Universitat de València a través de serveis en el "núvol" no oferts per la mateixa institució, en particular quan es tracte de dades de caràcter personal». Per aquest motiu, queda expressament prohibit l'ús de Microsoft Onedrive per emmagatzemar informació pròpia de la Universitat de València.

 6. Protecció de dades

  Els sol·licitants de la llicència de l'aplicació Microsoft Office 365 declaren conèixer i acceptar que la seva sol·licitud requereix la cessió de les seves dades (correu electrònic i vinculació activa amb la Universitat de València) a l'entitat Microsoft Ireland Operations Limited per diferents motius:

  • Concessió i gestió de la llicència de l'aplicació sol·licitada.
  • Comprovació periòdica de que hi ha vinculació activa de l'usuari amb la Universitat de València.
  • Gestió d'incidències relacionades amb l'ús de l'aplicació

  Qualsevol dada addicional proporcionat pels usuaris directament a les pàgines i formularis de Microsoft són responsabilitat directa de Microsoft Ireland Operations Limited.

  D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar les autoritzacions concedides en aquest document. La sol·licitud es dirigirà a: Servei d'Informàtica - Protecció de dades (Universitat de València). C / Amadeu de Savoia 4. 46010 València. lopd@uv.es (Es recomana que en la sol·licitud indiqui vostè «Microsoft Office 365»).